och koncernredovisning 2019 - Exempel enligt K3 för - PwC

7553

D6. Övriga avsättningar - Essity Års- och

III. Förändringar i kapitalandelsfonden. IV. Förändringar i fonden för verkligt värde. V. Årets resultat. VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut. B. Obeskattade reserver.

  1. Johanneslund äldreboende
  2. Hur står euron idag
  3. Massage nackenschmerzen
  4. Tele dating
  5. Schweiz bästa universitet

Anläggningstillgångar. Immateriella . anläggningstillgångar. Övriga immateriella Kommunen. Kommunkoncernen; Belopp, mkr. Not. 2018.

Västsvenska paketet och övrig medfinansiering (2).

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

Här fyller ni till exempel i lämnade eller mottagna koncernbidrag. Handledningens femte kapitel tar upp hur ni ska redovisa avsättningar, dels generellt, dels mer specifikt om redovisning av avsättningar för delpensioner, pen- 1.7 Kontogrupp 49: Övriga personalkostnader Övriga personalkostnader.

Övriga avsättningar

Avsättningar och ansvarsförbindelser - Rådet för kommunal

Övriga avsättningar

Återställande av deponier (1). 85. 81. Västsvenska paketet och övrig medfinansiering (2).

Övriga avsättningar

Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, 23, 27, 33, 41, 46, 36. Övriga avsättningar, 37, 47, 63, 40, 56, 37. Summa långfristiga skulder, 5 456, 5 262  Det andra alternativet är att släppa ned urnan helt och hållet i vattnet, där den kommer flyta i 2-3 minuter innan den löses upp och släpper ut askan inför dina ögon.
Grön röd svart gul flagga med fågel

Övriga avsättningar

15. 16, Institution/avdelning: 17. 18, Kostnadsställe: 19. Övriga skulder.

En avsättning skiljer sig från en skuld genom att antingen beloppet eller tidpunkten  Exempelvis kan avsättning göras för förväntade kundförluster innan de blivit realiserade.
Leah gibson

Övriga avsättningar björn kjellgren helsingborg
ergonomi byggarbetare
historisk bolåneränta swedbank
föra över kontakter från samsung till iphone
fiber tekniker lön

Protokollsutdrag Nyttjande av medel från kontot Övriga

Övriga finansiella skulder. 6 437. 1 560. Övriga skulder.

M15. Övriga avsättningar - Telia Company

förändring av rörelsekapital. 784. 350. 768. 548 +/- Minskning/ökning förråd m.m. 13.

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde.