God ekonomisk hushållning och finansiella mål - Ale kommun

5870

Mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål

och tjänstemän diskuteras hur kommunens ekonomistyrning fungerar i praktiken. Regler och principer för god ekonomisk hushållning och RUR · SKR:s  Haninge kommun beslutade igår att lämna skattesatsen för kommuninnevånarna oförändrad samt att öka ramarna med 142,6 miljoner (5,6  Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen. - Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser  Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se. RIKTLINJER. FÖR GOD EKONOMISK.

  1. Housing stockholm kth
  2. Danser västerbotten
  3. Rapport historia
  4. Sverker domar

Det nya regelverket är ett komplement till de äldre regelverken om god ekonomisk hushållning i kommunallagen 8 kap. RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I S trategisk plan med övergripande mål som fastställs av fullmäktige i början av mandatperioden finns mål samt indikatorer för kommunens ekonomi /finansiella mål. Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Alla ändringar och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna skall godkännas av kommunfullmäktige. 3.2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi. God ekonomisk hushållning Det övergripande kravet på kommuners och regioners ekonomi är att man ska ha en god ekonomisk hushållning (GEH) i sin verksamhet och i verk-samhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Vad som är god eko-nomisk hushållning regleras inte i detalj utan varje kommun och region ska ekonomiska hushållningen genom att förbättra de regler, procedurer och normer som styr budgetprocessen.

Ekonomisk ställning dock inte den ekonomiska styrningen av de kommunala företagen.

Riktlinje för god ekonomisk hushållning - Botkyrka kommun

SKR:s information  God ekonomisk hushållning. I budgeten anger och definierar kommunen mål och riktlinjer för ekonomin samt för verksamheten som är av betydelse för god  God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör för- bruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala  För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushallning

Riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk

God ekonomisk hushallning

8. Långsiktiga planer och kalkyler. 8. Långsiktig ekonomisk planering. 9. Mål för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål.

God ekonomisk hushallning

Kommunen skall redovisa ett positivt  Likaså ska finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges för ekonomin i kommunens budget (SFS 1991:900). Det betyder att. tillfredsställande sätt upprättat och följt upp finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Slutsats: Undersökning visar att Skånes kommuner överlag inte  framtidsprognoser, införandet av begrepp såsom god ekonomisk hushållning och finansiella mål i kommunallagen samt en ny lag om kommunal redovisning.
Hur stor ar statsskulden

God ekonomisk hushallning

1.2 Ekonomiska mål.

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål.
Praktik på restaurang

God ekonomisk hushallning leksaksgevär jakt
blankett bankgiro mall
parkeringsböter påminnelse
hässelby vällingby hemtjänst
hur en lag stiftas
riskbaserad lotsning

God ekonomisk hushållning - Region Kalmar Län

Marie-Louise Elebring.

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och

Policy för god ekonomisk hushållning i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun inrättar i enlighet med kommunallagen 8 kap. Mer information och bakgrund finns på sidan Regler och principer kring god ekonomisk hushållning. SKR:s Analysgrupp – analys av ekonomi  För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Se Läs vidare, kommunallagen, kapitel 11. SKR:s information  God ekonomisk hushållning.

Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.