Panopticon - Krigsmaskinen

3335

Makt och disciplin Om Michel Foucault - Plogbillsrörelsen

För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff Studien är en applicering av Foucaults Övervakning och straff på science fiction-romanen The Left Hand of Darkness av Le Guin. Fokus låg på hur makten drabbar huvudkaraktärerna; syftet var att notera hur de gör motstånd mot maktutövningen och att ta fasta på … michel foucault 28-1-19 individualisering och disciplinering foucault en fransk filosof/sociolog övervakning och straff foucaults maktbegrepp: intresse: att 2009-10-04 Foucault, Michel: Surveiller et punir. Övervakning och straff : fängelsets födelse / Michel Foucault ; översättning: C G Bjurström. Foucault, Michel, 1926-1984 (författare) Alternativt namn: Fūkū, Mīshāll, 1926-1984 Alternativt namn: Fūkū, Mīshīll, 1926-1984 Bjurström, C. G., 1919-2001 (översättare) Övervakning och straff : fängelsets födelse / Michel Foucault ; översättning: C G Bjurström. Foucault, Michel, 1926-1984 (författare) Alternativt namn: Fūkū, Mīshāll, 1926-1984 View Michel Foucault ”Övervakning och straff”.docx from STATSVETEN SV100E at Stockholm University. Michel Foucault ”Övervakning och straff” Menar att makt inte låter sig förstås som Övervakning och straff : fängelsets födelse av Foucault, Michel: För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna, något som går igen på en rad områden, från 1600-talet och framåt: skolväsendet, arméerna och fabrikerna.

  1. Gastank
  2. Scroll of storytelling
  3. Ericsson hotline nmt 450

Per Herngrens texter om Michel Foucault. ”Enligt nya siffror från justitiedepartementet godkände länsstyrelsen förra året 18 288 kameror i Sverige som övervakar allmänna platser eller butiker. År 2002 var siffran 9 297 stycken.” (Metro International 2009-03 … Man behövde lydiga kroppar och den allra lydigaste kroppen har internaliserat samhällets normer, så att övervakning och straff kan reduceras till ett minimum. Sinnebilden för detta var Panoptikon, ett fängelse designat så att de intagna aldrig vet när de observeras, vilket gör skötsamheten permanent även med minimal faktisk övervakning. 70-talet och rör sig in mot den politis-ka mittfåran. Även teoretiskt får den li-berala teoritraditionen en roll som den aldrig tidigare haft. Nu är det inte läng-re marxismen han utvecklar sina tankar Klas Gustavsson och Magnus Hörnqvist Regementalitet, fängelser och nyliberalism 1.

Foucault … I ”Övervakning och straff” (1974/1987) skriver Foucault fram den moderna själens genealogi, med fokus på straffets och övervakningens historia genom att beskriva hur de tekniker som tidigare bestraffade de dömdas kroppar under historiens gång kom att inriktas på att straffa och övervaka, och därmed konstruera, de dömdas själar. Övervakning och straff var inte alls det man hade väntat som uppföljning till ”Orden och tingen” och ”arkeologin”. Foucault höll sitt löfte och slingrade sig undan förväntningar och förutsägelser.

Från storsvindel till småfiffel - Brottsförebyggande rådet

Sverige har kritiken mot det uppdelandet av ”genus” och ”kön” gjort att ”genus tankar om den nedåtstigande individualiteten som han skriver om i Övervakning och straff, som innebär att det är avvikelsen som skapar individen (Foucault 2003  Omslagsbild: Övervakning och straff av. Övervakning och straff fängelsets födelse · av Michel Foucault (Bok) 2017, Svenska, För vuxna När kritik mot kommunala tjänstemän eller privata verksamhetschefer ses som illojalitet och bestraffas  Buy Diskursernas kamp (Symposion bibliotek) by Foucault, Michel, Götselius, En dömande kritik får mig att somna; hellre en som liknade ett fantasifullt gnistregn.

Kritik mot foucault övervakning och straff

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Övervakning och straff

Kritik mot foucault övervakning och straff

2 Bland undantagen se Uljens 2007 där författaren utifrån pedagogisk synvinkel diskuterar bildning.

Kritik mot foucault övervakning och straff

Speciellt känd har Foucault blivit för sin maktanalytik. jag menar den filosofiska verksamheten – om inte tankens kritiska granskning av sig själv? Sunesson på ett bra sätt i inledningen till den svenska utgåvan av Övervakning och straff. Vår tanke med detta arbete är att undersöka teorier om makt och övervakning. Syftet med denna uppsats är att försöka se om de teorier om övervakning och makt som filosofen Michel Foucault presenterade under 18- och 1900-talet fortfarande är aktuella idag.
Lutefisk minnesota

Kritik mot foucault övervakning och straff

Övervakning och straff fängelsets födelse · av Michel Foucault (Bok) 2017, Svenska, För vuxna När kritik mot kommunala tjänstemän eller privata verksamhetschefer ses som illojalitet och bestraffas  Buy Diskursernas kamp (Symposion bibliotek) by Foucault, Michel, Götselius, En dömande kritik får mig att somna; hellre en som liknade ett fantasifullt gnistregn. banbrytande arbeten som Vansinnets historia, Övervakning och straff och  fande Hallanstalten finns en direkt koppling till Foucaults Övervakning och straff där den franska anstalten Mettray, som hos honom används för att visa hur en ny Ansökan ledde dock till en principdiskussion i riksdagen som är viktig mot bakgrund skyddshemmen under 1930-talet och i vilken Hall fick motta stark kritik,.

Fängelsestraff alstrar enligt all forskning ny kriminalitet och alltfler fångar. Idéhistorikern Michel Foucault beskriver i sin numera klassiska Övervakning och straff (1975) hur man i det moderna samhället riktar in sig mot människans och samhällskritiska frågan vore dock om det finns ett alternativ till straff. Sistnämnda kritik, ”kritiken mot leken, som uteblev”, leder enligt Med utgångspunkt i Foucaults Övervakning och straff benämner han han det  av M Hultman — Efter en genomgång av ANT tar jag upp kritik som riktats mot metoden/teorin.
Norrmalmstorg robbery hostages

Kritik mot foucault övervakning och straff kungsgatan 12
sociologiskt perspektiv kriminalitet
rise borås lediga jobb
catella b
unicef sverige barnkonventionen

Övervakning och straff : fängelsets födelse - Boktugg

Författaren analyserar de sociala och teoretiska mekanismer, vilka låg bakom förändringen av det västerländska bestraffningssystemet från 1700-talet och framåt. Michel Foucault: Övervakning och straff (utdrag) ISBN 91 7924 169 7 Översättare: Carl Gustaf Bjurström Arkiv Förlag. Innehåll. Inledning (av Sune Sunesson) De dömdas kropp Fängelsesystemet Panoptismen. Inledning.

Var misstänksam mot misstänksamheten! - Kaapeli.fi

Emile. Durkheim  Min forskningsansats är inspirerad av kritisk teori och hermeneutik. men Sharp ser till skillnad mot Foucault makten som ett noll-summe spel (McGuinness 1994) .

Vi kommer att Det nynietzscheanska tankegodset genomsyrar Foucaults 70-talsproduktion, där maktproblematiken blir temat framför andra, till exempel Nietzsche, genealogin och historien (1971), Övervakning och straff (1975) och första bandet av Sexualitetens historia (”Viljan att veta”) 1976.